Over ons

Dorpsplatform Huijbergen

De taken van het Dorpsplatform bestaan uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van B&W op de beleidsvelden openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer en openbare ruimte en op het gebied van milieu, toerisme en recreatie.

Het Dorpsplatform streeft naar een optimale leefbaarheid voor alle bewoners van Huijbergen en richt zich met name op het verbeteren van de leefomgeving en het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de bestaande voorzieningen.

Het Dorpsplatform werkt nauw samen met de Dorpscoöperatie Huijbergen.

Wilt u meer informatie neem dan met ons op via e-mail: info@dorpsplatformhuijbergen.nl

Ad Hectors

 • Voorzitter Dorpsplatform & Dorpscoöperatie
 • Werkgroep MFC de Kloek

Paulien Klaassen

 • Secretaris Dorpsplatform Huijbergen
 • Werkgroep Activiteiten

Alain van Duijvenbode

 • Bestuur Dorpsplatform Huijbergen
 • Werkgroep Veiligheid en Verkeer

Willemien de Wijs

 • Bestuur Dorpscoöperatie Huijbergen
 • Werkgroep Zorg en Welzijn

Maria de Rond

 • Penningmeester Dorpsplatform Huijbergen
 • Werkgroep Jeugd en Jongeren

Frank Gillesse

 • Bestuur Dorpscoöperatie Huijbergen
 • Werkgroep Burenhulp

Werkgroepen

Een aantal werkgroepen is op verschillende terreinen actief.

Zo onderhoud de werkgroep Huisvesting contact met de gemeente en woningstichtingen om mee te kunnen denken over de nieuwe woningen die er in Huijbergen gebouwd zullen gaan wonen.

De leden van de werkgroep Veiligheid en Verkeer hebben veel zaken, die bekend zijn gemaakt bij de werkgroep, gemeld in de ‘verbeter je buurt app’. Op deze manier kan er makkelijk melding worden gemaakt van leuke, inspirerende en goede ideeën om de buurt beter te maken. De gemeente kan er dan mee aan de slag gaan en laat ook weten wat voor actie er op de melding is gezet.

De werkgroep Activiteiten en Verenigingen verzamelt iedere maand de doorgegeven activiteiten, deze worden gepubliceerd op deze website en in het infoblad.

De werkgroep Zorg en Welzijn heeft regelmatig overleg met de wijkzusters, onderhoudt nauw contact met de BWI, helpt dorpsgenoten die zorg nodig hebben en organiseert informatiebijeenkomsten in samenwerking met Huijbergse verenigingen.

Dan hebben we nog de werkgroep Burenhulp. Deze werkgroep heeft een vervoersdienst voor dorpsgenoten die een afspraak bv in een ziekenhuis hebben en niet over een vervoersmiddel beschikken.  Bij de werkgroep kunnen ook kleine klusjes gemeld worden. Hierbij kunt u denken aan klusjes die u zelf niet (meer) op kunt lossen, zoals bijvoorbeeld een lekkende kraan, een parasol die los hangt of een kapotte lamp die vervangen moet worden. Er kan dan gebeld worden naar het nummer 06-22009477 en dan wordt er gekeken wie u hierbij kan helpen. Wij denken dat er wel meer van dit soort kleine klusjes zijn die blijven liggen. Dus neem gerust contact op!

Als laatste is er nog de werkgroep Jong en Oud. Deze werkgroep probeert jongeren en ouderen in ons dorp met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten samen met school en de ouderen in Huijbergen. Deze werkgroep heeft ook de burendag en verschillende speurtochten tijdens de corona-periode georganiseerd.