Dorpscoöperatie

Als je vroeger hulp nodig had, dan was burenhulp gewoon vanzelfsprekend. Men lette op de ander, liep gewoon bij elkaar naar binnen, en als er iets aan de hand was, wist je het meteen! De lijntjes waren kort, mensen kenden elkaar allemaal, iedereen wist welk beroep iemand had of waar hij of zij goed in was. Had je iets nodig, dan wist je precies bij wie je moest zijn. Dat is de cement van een dorp, en dat willen we terug. Zo eenvoudig is de missie van de Dorpscoöperatie. Door een terugtredende overheid vallen er steeds meer mensen tussen wal en schip, en zeker op een dorp zouden mensen toch samen een handje kunnen uitsteken om dat te voorkomen.

DOELSTELLING De vereniging heeft ten doel:

  • het bevorderen dat mensen, zowel jong als oud, met plezier in het dorp Huijbergen kunnen blijven
  • wonen en kunnen blijven participeren in de samenleving • het nastreven van het behoud van voorzieningen in Huijbergen
  • het verminderen van het noodgedwongen vertrek uit Huijbergen van mensen met een zorgvraag
  • het vergroten van de solidariteit van de inwoners van Huijbergen   De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
    • het organiseren van aanvullende diensten en voorzieningen in Huijbergen op basis van de maatschappelijke vraag
    • het gezamenlijk zorgen voor een goed sociaal klimaat waarvan alle inwoners kunnen profiteren met als uitgangspunt de inzet van inwoners zelf bij het oplossen van problemen en vragen.  

Voor de Statuten van de Dorpscoöperatie klik hier.